Symposia & Lectures

[נותרו כרטיסים אחרונים] הצבעים הנסתרים של פרידה קאלו

יום שלישי, 1.1.2019 2019 בשעה 19:30, קתדרה כפר שמריהו

[אזלו הכרטיסים] יאיוי קוסאמה: סיפור אהבה בנקודות

יום רביעי, 2.1.19 בשעה 21:00 בערב, טוקהאוס, תל אביב

[אזלו הכרטיסים] יאיוי קוסאמה: סיפור אהבה בנקודות

יום חמישי, 27.12.18 בשעה 20:30 בערב, קתדרה מרכז וייל

[אזלו הכרטיסים] יאיוי קוסאמה: סיפור אהבה בנקודות

יום רביעי, 26.12.18 בשעה 19:30 בערב, קתדרה מוז״א

[אזלו הכרטיסים] האפיפיור לובש פראדה

יום שלישי, 8.1.19 בשעה 19:30 בערב, קתדרה מוז״א

[אזלו הכרטיסים] האפיפיור לובש פראדה

יום חמישי, 3.1.19 בשעה 19:30 בערב, קתדרה מוז״א

[אזלו הכרטיסים] האפיפיור לובש פראדה

יום שישי, 28.12.18 בשעה 14:00 בצהריים, טוקהאוס, תל אביב

[אזלו הכרטיסים] הצבעים הנסתרים של פרידה קאלו

יום שישי, 11.1.19 בשעה 14:00 בצהריים, טוקהאוס תל אביב

[אזלו הכרטיסים] הצבעים הנסתרים של פרידה קאלו

יום רביעי, 30.12.18 בשעה 21:00 בערב, טוקהאוס תל אביב

AIRPRESS LOADED